ویژه سازمان

آرشیو خبرها
  • اخباره ویژه

    تعرفه دستوری جوابگوی تورم و هزینه ها نیست

    دکتر سید موید علویان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که متولیان امر درک عمیقی نسبت به مسائل حوزه سلامت از جمله تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ندارند؛ اظهار کرد: تعرفه های دستوری پاسخگوی هزینه ها و تورم موجود نبوده و عملا عقب گرد به قبل داریم و این درحالی است که بیمه ها نیز به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به درستی عمل نمی کنند. وی با اشاره به این که حکومت در قبال تامین سلامت مردم جامعه دو ابزار دارد؛ افزود: اولین ابزار دولت در این زمینه بیمه ها...
  • اخباره ویژه

    اولین جلسه مشترک معاونان و مشاوران نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد

    این جلسه با حضور آقایان دکتر ساعی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر عدلی معاون انتظامی، دکتر دباغ معاون فنی و نظارت و دکتر طبائیان معاون آموزشی و مجموعه مشاوران خانم‌ها دکتر ریاضی و دکتر فرزامفر و آقایان دکتر نژادی و دکتر جعفری و دکتر صدری مدیر روابط‌عمومی نظام پزشکی تهران برگزار شد. در آغاز جلسه دکتر علویان در سخنانی گفت:« این اولین جلسه از مجموعه جلساتی است که مداوم خواهد بود و قطعا آخرین جلسه نخواهد بود. روال این جلسات این‌گونه است که در هر جلسه یکی از معاونین گزارشی از عملکرد معاونت خود در طی ماه‌های گذشته و...

  

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ